Różnice w budowie chemicznej PTFE i ETFE

O różnicach we właściwościach mechanicznych, elektrycznych, chemicznych i termicznych było już napisane wcześniej. Przypatrzmy się różnicą w budowie chemicznej obydwu tworzyw sztucznych. Teflon jest polimerem powstałym w wyniku polimeryzacji tetrafluoroetylenu. Przedstawia się go w tej postaci:

W łańcuchu występują tylko grupy -CF2- i terminalne -CF3. ETFE jest kopolimerem składającym się z dwóch monomerów: etylenu i tetrafluoroetylenu. Monomery są dobierane w stosunku molowym 1:1, ale jeśli istnieje potrzeba zmiany właściwości kopolimeru to tę proporcję się zmienia. ETFE przedstawia się w tej postaci:

W łańcuchu występują ugrupowania -CH2-CH2- i -CF2-CF2- i terminalne -CF3 i -CH3. W rzeczywistości pary grup metylenowych i difluorometylenowych są losowo rozmieszczone na długości całego łańcucha i wcale nie muszą (aczkolwiek mogą) występować naprzemiennie jedna po drugiej.  
Wprowadzenie dodatkowych grup metylenowych w ETFE skutkowało zwiększeniem wytrzymałości mechanicznej materiału,  umożliwiło  jego termoplastyczną obróbkę. Obecność grup difluorometylenowych przyczynia się do dużej odporności chemicznej materiału i dużego poślizgu (materiał samoczyszczący się).