Co to jest CAD?

Żyjemy w otoczeniu wytworów szybko zmieniającej się cywilizacji technicznej. Przejawem tych zmian jest coraz lepsza, zdolność do produkowania coraz to doskonalszych narzędzi służących zaspokajaniu potrzeb człowieka. W czasach współczesnych jesteśmy świadkami ogromnego rozwoju techniki, czyli wiedzy na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, budownictwie, transporcie, medycynie itp.  Europejska rewolucja naukowa zapoczątkowana w czasach oświecenia ( przełom XVI i XVII wieku) była wywołana znaczącym usprawnieniem przepływu informacji, jakie nastąpiło po pojawieniu się druku.  Trwający kilka wieków intensywny rozwój naukowo -techniczny doprowadził do rewolucji przemysłowej, a następnie do rewolucji informatycznej XX wieku. 

Jeśli chodzi o konstruktorów czy technologów z ich pracą mocno związane są systemy CAD. 

Skrót CAD pochodzi od Computer Aided Design, czyli czyli projektowanie wspomagane komputerowo.  Rozwój oprogramowania CAD znacznie ułatwił, przyspieszył i uprzyjemnił  pracę inżynierom związanym z kreśleniem konstrukcji czy obliczeniami wytrzymałościowymi. 

Klasyczny przemysłowy podział na technologów i konstruktorów sprawiał, że projektowane obiekty powstawały w relatywnie długim czasie oraz nie zawsze zadowalającym stopniu spełniały wszystkie wymagania użytkowe. Bezpośrednim skutkiem zaimplementowania technik komputerowych jest pojawianie się idei tzw.  Zintegrowanego wytwarzania CIM ( Computer Integrated Manufacturing) Jednym z ważniejszych podsystemów CIM jest komputerowo wspomagane projektowanie CAD ( Computer Aided Design). Istotą CAD jest modelowanie cyfrowe, czyli tworzenie wyidealizowanej i uproszczonej, ale użytecznej repliki obiektu przeznaczonego do produkcji. CAD pozwala na swobodne i mało kosztowne eksperymentowanie w świecie wirtualnym. 

Techniki komputerowe można zastosować na każdym etapie cyklu życia wyrobu. Stosunkowo w najmniejszym stopniu na etapie opracowywania koncepcji, ale już w bardzo dużym stopniu na etapach konstruowania, wytwarzania, serwisowania i zarządzania utylizacją. Zastosowanie technik komputerowych integrujących szeroko pojęte wytwarzanie wyrobów (CIM) zmienia współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne, a celem tych zmian jest: 

  • obniżenie kosztów produkcji zarówno w fazach jej przygotowania jak i realizacji, które można osiągnąć przez optymalizację i struktury przepływu informacji w przedsiębiorstwie; 
  • Optymalizacja zarządzania realizacją zleceń produkcyjnych, minimalnym zasobom materiałowym oraz ze względu na wysoki stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego. 

 Jeżeli masz firmę produkcyjną rysunki techniczne są na porządku dziennym. CAD 2D to zupełna podstawa, ale CAD 3D stwarza nowe możliwości. Od wyeliminowania potencjalnych błędów w kompletnych złożeniach części, poprzez ułatwienie prac dla innych działów korzystających z dokumentacji 3D, przez obliczenia wytrzymałościowe i inne symulacje pokazujące zachowanie danego narzędzia czy maszyny do fotorealistycznych renderingów w celach prezentacyjnych czy marketingowych.

  W naszej firmie korzystamy z oprogramowania Autodesk Fusion 360, jest on systemem typu Cloud Computing (Przetwarzanie w chmurze) zintegrowanym z tzw. chmurą Autodesk 360.  Dane są składowane na serwerze w chmurze Autodesk (Hub), a użytkownik pracuje za pomocą terminala instalowanego lokalnie na jego komputerze.

Jest on obecnie także środowiskiem zintegrowanym w innym znaczeniu, o ambicjach szeroko rozumianego systemu PLM ( Product Lifecyle Management). Zawiera moduły modelowania geometrycznego, animacji, symulacji,  moduł CAM, mechanizmy współpracy w zespole i wymiany danych (PDM), narzędzia projektowania generacyjnego.