Porównanie właściwości chemicznych fluoropolimerów (PTFE, FEP, PFA, ETFE)

W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze informacje charakteryzujące chemiczne właściwości fluoropolimerów: PTFE (teflonu), FEP, PFA i ETFE.

Właściwość ASTM Standard jednostka PTFE FEP PFA ETFE
Nazwa handlowa nie dotyczy nie dotyczy teflon; tarflen; boraflon; tecaflon; fluon; halon; polyflon; reproflon teflon FEP; Neoflon FEP; dyneon FEP teflon PFA; hostaflon PFA; chemfluor tefzel; texlon;
Odporność na rozpuszczalniki D543   doskonała doskonała doskonała doskonała
Absorpcja wody 24h D570 % <0.01 <0.01 <0.03 <0.03
odpornośc na rozpyloną solankę (5% NaCl, 35°C)
– na aluminium
– na stali
B-117 godziny do uszkodzenia 744+
192
744+
1000
1000
Odporność na wodę Florida Exposure lata bez uszkodzeń 20 20 10 15
Odporność na substancje żrące (kwasy, zasady)     doskonała doskonała doskonała doskonała
Dane mają charakter orientacyjny. Polimery fluorowe poszczególnych marek mogą się od siebie różnić właściwościami.

 

Wyżej wymienione polimery Fluorowe przetwarzamy w firmie takimi metodami jak frezowanie i toczenie. Obróbka teflonu to nasza specjalność!