Porównanie właściwości elektrycznych fluoropolimerów (PTFE, FEP, PFA, ETFE)

W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze informacje charakteryzujące elektryczne właściwości fluoropolimerów: PTFE (teflonu), FEP, PFA i ETFE:

Właściwość ASTM Standard jednostka PTFE FEP PFA ETFE
Nazwa handlowa nie dotyczy nie dotyczy teflon; tarflen; boraflon; tecaflon; fluon; halon; polyflon; reproflon teflon FEP; Neoflon FEP; dyneon FEP teflon PFA; hostaflon PFA; chemfluor tefzel; texlon;
Stała dielektryczna D150 1MHz 2.1 2.1 2.1 2.6
Wytrzymałość elektryczna D149 V/µm 18 53 80 79
Współczynnik dyssypacji (rozpraszania) D150 1 MHz <0.0001 0.0006 0.0001 0.007
Odporność na wyładowanie łukowe D495 sekunda >300 300 >180 122
rezystywność objętościowa D257 ohm·cm >1018 >1018 >1018 >1017
rezystywność powierzchniowa D257 ohm/sq >1018 >1016 >1017 >1015
Dane w tabeli mają charakter orientacyjny. Poszczególne partie polimerów fluorowych mogą się różnić od siebie

W firmie InReact zajmujemy się obróbką teflonu i pokrewnych plastików zawierających fluor.