PTFE – obróbka skrawaniem

PTFE (politetrafluoroetylenu, teflonu) nie można przerabiać termicznie takimi metodami jak wytłaczanie, formowanie wtryskowe, formowanie rozdmuchem lub innymi. Materiał ten charakteryzuje się zbyt dużą lepkością.

Teflon poddaje się obróbce mechanicznej. Wykorzystuje się narzędzia takie jak w obróbce metali. Niska przewodność termiczna fluoropolimerów skutkuje tym, że w trakcie obróbki nagrzewa się narzędzie i materiał. Nadmiernie ciepło może spowodować  deformacje obrabianego materiału i zmusza do częstszej wymiany narzędzi. Teflon ma niską przewodność cieplną, współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej jest 10 razy większy niż w przypadku metali. W zakresie temp od 0 do 100C obrabiany kawałek teflonu może ulec termicznym zniekształceniom do 1.3%. Chłodziwo należy stosować przy większych prędkościach obrłbki. Mniejsza prędkość powoduje mniejszą generację ciepła. W firmie intreact PTFE obrabiamy przez toczenie i frezowanie. Obrabiamy również inne tworzywa.