Szkodliwość teflonu – termiczny rozkład

Fluoropolimery w tym teflon (PTFE) są bardzo stabilne, nie reaktywne chemicznie i obojętne dla ludzkiego organizmu. Nie wykazują właściwości toksycznych, nie stwierdzono żeby uczulały. Teflon jest jednym z najbardziej stabilnych termicznie polimerów. Ogrzany do dużej temperatury powoli ulega dekompozycji. Na substancje jakie się wtedy wydzielają ma wpływ:

  • temperatura
  • obecność tlenu
  • kształt detalu, części, powłoki itp
  • czas przebywania w dużej temperaturze
  • obecność dodatków

Produkty rozkładu teflonu można podzielić na 3 kategorie:

  • fluoroalkany
  • produkty utlenienia
  • PTFE ze skróconym łańcuchem

Głównym produktem utleniania teflonu jest tlenofluorek węgla (fosgen fluorowy). Jest to silnie toksyczny gaz, który bardzo szybko hydrolizuje do dwutlenku węgla i kwasu fluorowodorowego. Do powstania tego niebezpiecznego związku dochodzi w temperaturze 450 C. W temperaturze 475 C jak główny produkt rozkładu zidentyfikowano wysoce toksyczny perfluoroizobuten. Jest to substancja klasyfikowana jako broń chemiczna.W temperaturze 800 C powstaje tetrafluorometan.  W temperaturze pokojowej jest bezbarwnym gazem. Wykazuje niewielką toksyczność i korozyjność. 

Jak uniknąć szkodliwych produktów rozkładu teflonu?
Żeby uniknąć termicznej degradacji i powstania szkodliwych dla zdrowia substancji zaleca się, żeby elementy na których występuje teflon lub które są zrobione z teflonu pracowały w temperaturze do 260 C.  Dopuszcza się chwilowe ogrzanie teflonu do 380 C. W takiej wysokiej temperaturze są produkowane wałki lub bloki teflonowe, których używamy w firmie do obróbki mechanicznej teflonu.