Plastik, tworzywo sztuczne, czy co?

Częstym problemem firm chcących coś zrobić w polimerach jest szufladkowanie wszystkiego jako “plastiku”. Często jeśli plastik jest biały i charakteryzuje się dużym poślizgiem to słyszymy określenie “teflon”, pomimo tego że materiał jest poliacetalem (POM), poliamidem, polietylenem (PE) lub polipropylenem (PP) z ultra wysoka masą molową.

materiale filmowym pokazujemy dwie tulejki. Z wyglądu obydwa materiały są bardzo podobne do siebie, jednak potrafią znacząco różnić się właściwościami mechanicznymi i fizyko-chemicznymi. “Teflon” jest częstym problemem komunikacyjnym pomiędzy firmami zajmującymi się obróbką CNC. Często firma zamawiające chce detal z teflonu, a w odpowiedzi dostaje wycenę dotyczącą polipropylenu (“bo przecież wygląda jak teflon”). Dla nas bardzo istotne jest, żeby bardzo dokładnie wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące materiału z jakiego mają być wykonane elementy. Często żeby rozpoznać dany materiał, poddajemy go prostym próbom. Jedna z nich wykorzystująca prawo Archimedesa została przedstawiana na tiktoku.